LimeHegn

LIME HEGN har stor erfaring i hegning og levering af udstyr til naturplejeprojekter. For at sikre det bedste hegn vi vil gerne være med fra projektets start og stille vores viden til rådighed, således at der bliver et samspil mellem areal(hegn/udstyr), husdyr og plejen – se og så andre opgaver. LIME HEGN samarbejder gerne med jeres rådgiver eller kommune/Naturstyrelsen om den bedste løsning til jeres projekt.

Til naturplejeprojekter med kreaturer anbefaler LIME HEGN et hegn med 2,5 mm Super Wire – High-Tensil tråde, der kræver en kraftig opstramning og dermed kraftige hjørnepæle. Hjørne- og mellempæle af Robinia/akacietræ. Pæleafstanden kan være op til 10 meter afhængig af terræn- og jordbundsforhold.

Til naturplejeprojekter med får anbefaler LIME HEGN galvaniseret Tornado nethegn med 2,5 mm High-Tensil tråde og tightlock knude. Fordelen ved Tornado hegn er, at den kan klare en kraftig opstramning og dermed give en ”trampolin”-effekt. Pæleafstanden kan også øges i forhold til andre typer nethegn. Denne type nethegn kombineret med 1-2 strømførende tråde sikrer et rigtigt godt og stabilt hegn til får og geder.

Som et alternativ kan et galvaniseret nethegn med knyttede knuder bruges. Denne type fås i mange forskellige højder og maskestørrelser (haretæt).

Til indhegninger af får og geder i bakket terræn og ved folde, som skal bruges i en kortere årrække, vil LIME HEGN anbefale et hegn af 4-6 strømførende tråde.

For alle typer hegn monterer LIME HEGN det på Robinia/akacietræpæle. Pæleafstanden varierer fra 4-8 meter afhængig af nethegnstype, terræn og jordbundsforhold.

Led

Ved led bruger LIME HEGN gerne fjederled eller ledhåndtag med en kraftig fjeder og en 2,0 mm blød tråd.

For den ultimative led- og foldåbning vil LIME HEGN anbefale trælåger eller stållåger, som fås i forskellige udformninger og dimensioner.

Se ogå låger-stenter-færiste ->

For at sikre en god strømføring i hegnet er det vigtigt, at der bliver gravet jordkabel ned under ledet. LIME HEGN bruger et 2,5 mm jordkabel trukket i kabelrør nedgravet i 20-30 cm dybde. Det sikrer, at jordkablet ikke beskadiges af færdsel gennem ledet og giver sikkerhed for en effektiv strømføring.

Spændingsgiver

LIME HEGN sælger og monterer forskellige typer spændingsgivere alt efter hegnstype, hegnslængde og bevoksning i hegnslinjen. Kontakt os for nærmere info.

limehegn_pic-naturpleje2
Fårehegn 4-trådet

Øverst:
Hegn m. klaplåge

limehegn_pic-naturpleje3
Kreaturhegn

LIME HEGN – din lokale leverandør af hegn, der sikrer dine værdier
LimeHegn
Lagersalg, udlevering af varer
og fremvisning af produkter
efter aftale – kontakt os på
40 58 47 68 eller
mail@limehegn.dk