LimeHegn

Til hegning af haver og større grunde kan nethegn med kraftigt, galvaniseret tråd og evt. haretæt være en god og sikker løsning. Nethegn leveres i højde fra 80 cm og opefter. Højden bør afpasses beplantning, terræn, dyr o.s.v., der skal være i haven.

Nethegn monteres på trykimprægnerede fyrretræs- eller robinia/akacietræpæle. Pæleafstanden er fra 3-5 meter afhængig af terræn og jordbundsforhold.

Nethegn kan også bruges som espalier eller som sikring mod vildtskader i nyttehaver. Kontakt LIME HEGN for mere info.

limehegn_pic-nethegn2
Nethegn monteret på acaciepæle

Øverst:
Nethegn som espalier

limehegn_pic-nethegn3
Nethegn og trælåge i have

LIME HEGN – din lokale leverandør af hegn, der sikrer dine værdier
LimeHegn
Lagersalg, udlevering af varer
og fremvisning af produkter
efter aftale – kontakt os på
40 58 47 68 eller
mail@limehegn.dk