LimeHegn

Til hestefolde anbefaler LIME HEGN HIPPPO Wire sikkerhedshegn, som består af 2,5 mm forzinket tråd, der er belagt med UV-bestandig polyethylen plast, således at trådens diameter er 8 mm.

I plastbelægning er der 4 kulstofledere, som sikrer en god strømafgivelse ved berøring.

Denne type hegn giver en meget stor synlighed for hesten, og ved brud kan den ikke vikle sig rundt om hestens ben. Tråden kræver en kraftig opstramning og dermed store hjørnepæle.

Til hestefolde sælger vi også forskellige typer El-reb/Poly-reb med en god UV-bestandighed og forskellig antal ledere - afhængigt af hegnslængden.

Led

Ved led bruger vi gerne elastikreb eller kombination af blød tråd og El-reb.

For den ultimative led- og foldåbning vil LIME HEGN anbefale trælåger eller stållåger, som fås i forskellige udformninger og dimensioner.

For at sikre en god strømføring i hegnet er det vigtigt, at der bliver gravet jordkabel ned under ledet. LIME HEGN bruger et 2,5 mm jordkabel trukket i kabelrør nedgravet i 20-30 cm dybde. Det sikrer, at jordkablet ikke beskadiges af færdsel gennem ledet og giver sikkerhed for en effektiv strømføring.

Se ogå låger-stenter-færiste ->

Spændingsgiver

LIME HEGN sælger og monterer forskellige typer spændingsgivere alt efter hegnstype, hegnslængde og bevoksning i hegnslinjen. Kontakt os for nærmere info.

limehegn pic-heste2
Hestehegn Horse Wire

limehegn pic-heste3
Træhegn, hestefold

LIME HEGN – din lokale leverandør af hegn, der sikrer dine værdier
LimeHegn
Lagersalg, udlevering af varer
og fremvisning af produkter
efter aftale – kontakt os på
40 58 47 68 eller
mail@limehegn.dk