Ud over montering af hegn udfører LIME HEGN også en række forskellige opgaver så som:

Etablering af stier, gangbroer og spang i naturområder

Færiste

Kreaturovergange i naturområder

Rydning af hegnslinjer og naturarealer

Oprensning af grøfter

Afpudsning af græsarealer

Pleje af grønne område og befæstede arealer

Vintertjenester

Til en del af opgaverne har vi selv maskiner og udstyr, og ellers lejer vi eller samarbejder med andre virksomheder – alt efter opgavens omfang. Kontakt LIME HEGN - så kan vi sammen finde en løsning på lige netop den opgave, I har.

limehegn_pic-andreopgaver2
Etablering af kreaturovergang

Øverst:
Gangbro

limehegn_pic-andreopgaver3
Udgravning til færist

limehegn_pic-andreopgaver4
Rydning af hegnslinje v. siv og rørskov

 
 
 

LIME HEGN – din lokale leverandør af hegn, der sikrer dine værdier

 
 
 
 
 
 
 
 
© 2014-22 LIMEHEGN, Lime Østergaard Hegnscenter. All rights reserved. 

Vi har 41 gæster online